MARKIĆ-GRADNJA d.o.o.

PUNI NAZIV: MARKIĆ-GRADNJA d.o.o. za graditeljstvo
ADRESA: 32281 Ivankovo, Gorjani 266
OIB: 61574436915
TELEFON: 032/379264
TELEFAX: 032/380866
DJELATNOST: Gradnja stambenih i nestambenih zgrada